Nowy ekspresjonizm. Obrazy na sprzedaż. Kosmobarok ze zbiorów Zbigniewa Dowgiałło. Obrazy na sprzedaż. Grafiki komputerowe na sprzedaż.
Rysunki i projekty architektury kosmicznej, na sprzedaż. Film: Apokalipsa część 9 i 16. Animacja komputerowa. Obrazy sprzedane - w zbiorach muzeów, prywatnych...
Fotografie dokumentalne z życia autora Krytycy sztuki o autorze
Biografia Zbigniewa Dowgiałło
Kontakt z autorem.
Fotografie dokumentalne Zbigniewa Macieja Dowgiałło English version.
       

home page
Copyright © by Zbigniew Dowgiałło
All Rights Reserved.