Paint, drawings, graphics, modern art, for sale. Zbigniew Dowgiallo
 

SZTUKA ZBIGNIEWA MACIEJA DOWGIAŁŁO

Dzisiaj sztuka Zbigniewa Macieja Dowgiałło współtworzy obraz piękna trzeciego tysiąclecia na równi z takim dziełami jak "Piąty element" Luca Bessona.
Dorota Monkiewicz, Muzem Narodowe w Warszawie

Wejście
 
The ART of ZBIGNIEW MACIEJ DOWGIALLO
Today, the art of Zbigniew Dowgiallo contributes to visions of the beauty of the third millennium alongside works such as "The Fifth Element" by Luc Besson.
Dorota Monkiewicz, National Museum in Warsaw
Enter