NOWY ekspresjonizm





13ukaalai

Ukajali, 1983


14Stolatsamotnosci copy

Sto lat samotności, 1984

15andaluzja

Andaluzja 1984


16ukelelspiewajawukajali

Ukelele śpiewają w Ukajali, 1984

17longinusidzie

Idzie Longinus, 1984


18dedalikar

Dedal i Ikar, 1984,


19milosc001

Miłość, 1986


20lihtuanianfighters

Jeźdzcy Litewscy, 1986

21lunchinthehell

Lunch w piekle, 1986


22piekielnepieknosc

Piekielna piękność, 1986

23kapiacesie

Kąpiące się, 1986


24zdobyciekijewa

Zdobycie Kijewa, 1986



Nowy ekspresjonizm. Copyright © by Zbigniew Dowgiałło.
Obrazy z tej galerii są  jeszcze do kupienia.
Wybierz obraz, który Cię interesuje, by zobaczyć jego większą wersję.

Powrót do strony startowej